Kokeilukulttuurilla kohti menestystä

Perjantaina vietettiin Porin Nuorkauppakamarin perinteistä vuosikokousta Rantakartanossa. Paikalle oli saapunut riemastuttavan runsaslukuinen joukko koejäseniä, mutta olipa paikalle löytänyt kiitettävä määrä myös jäseniä ja senaattoreita.

Kokouksen odotetuimpana pykälänä on vuodesta toiseen puhekilpailu. Sen voittajan ratkaisee tuomaristo, joka arvioi osallistujien vuorollaan samasta aiheesta pitämän kolmen minuutin puheen. Kilpailun voittaja pääsee edustamaan Porin Nuorkauppakamaria alueelliseen vuosikokoukseen.

Tänä vuonna aiheena oli ”Kokeilukulttuurilla kohti menestystä”. Nuorkauppakamari-toiminnassa ei voi olla törmäämättä käsitteeseen ”kokeilukulttuuri”. Käsitettä ei varmaan ole mahdollista määritellä tyhjentävästi, mutta miten se näyttäytyy kamarissa?

Epäonnistumiset kuuluvat elämään ja myös kokeilukulttuuriin. Jos kokeillaan aidosti uusia tapoja tehdä ja kehittää, osa ideoista varmasti osoittautuu odotettua heikommiksi. Kokeilukulttuuriin liittyykin vahvasti ajatus siitä, että kokeilu epäonnistuu vain silloin, kun siitä ei opita mitään.

Porin Nuorkauppakamarissa valitaan kaksi kertaa vuodessa koejäsenryhmä. Niiden suurin koejäsenvuoden suurin ponnistus on varmasti koejäsenprojekti. Vastaavaa ryhmätyötä pääsee harvoin tekemään työelämän ulkopuolella ja projektin ideana onkin ryhmäyttää koejäsenet keskenään heti alusta alkaen. Lisäksi koejäsenprojektissa – kuten muissakin kamarin projekteissa – on mahdollista oppia paljon esimerkiksi myynnistä, markkinoinnista ja johtamisesta sekä paljon muustakin, josta on varmasti hyötyä työelämämenestyksen kannalta.

Projektien lisäksi kamareissa on mahdollisuus hakea hallitukseen erilaisiin virkoihin. Porin Nuorkauppakamarissa hallitukseen kuuluu yhdeksän henkilöä, joista jokaisella on oma roolinsa. Sääntönä on vuosi per hallitusvirka ja näin ollen hallitustoiminta on ennen kaikkea mahdollisuus päästä oppimaan uusia asioita tekemisen kautta.

Ilman kokeilua ei voida synnyttää onnistumisia. Onnistunutta kokeilua voidaan kehittää entistä paremmaksi sekä kasvattaa entisestään. Epäonnistumisista taas voidaan oppia pysähtymällä miettimään mikä meni väärin ja miten tulevaisuudessa asiat tehtäisiin paremmin. Moni hyvä projekti olisi jäänyt tekemättä, jos epäonnistumisen pelko olisi ottanut vallan ja mitään uutta ei oltaisi uskallettu kokeilla.

Nuorkauppakamari toiminta on siitä hienoa, että kaikki saavat mahdollisuuden, kaikkien ideoita kuunnellaan puolueettomasti ja jokainen saa tukea. Joskus jopa pyytämättä. Mikä parasta, jokainen pääsee haastamaan itsensä henkilökohtaisesti sekä sitä kautta kasvamaan ihmisenä.

Kirjoittaja: Joni Jokela (IND)

Julkaistu kohteessa Blogi