PNKK:n koulutukset

Nuorkauppakamaritoimintaan kuuluvat erilaiset koulutukset. Osa koulutuksista on suunnattu vain jäsenille, mutta osa on avoimia kaikille.  Seuraa sivujen ajankohtaista-osioita, jossa tiedotetaan tarkemmin tulevista koulutuksista.

Kannattaa myös seurata Porin Nuorkauppakamari ry:n Facebook-sivuja: porinnuorkauppakamari.
Sivuille postataan uutiset ajankohtaisista avoimista koulutuksista.

fb_coverpohja_koulutus-01

Kansainväliset koulutukset

JCI tarjoaa myös erilaisia kansainvälisiä koulutuksia. Näihin voit osallistua esimerkiksi eurooppa- tai maailmankokouksen yhteydessä. JCI jäsensivujen kautta pääset katsomaan missä ja milloin koulutuksia järjestetään sekä voit ilmoittautua koulutuksiin. Tältä sivulta löytyy linkki kirjautumissivulle: http://www.jci.cc/membersarea.

Nuorkauppakamarilaisen  on myös mahdollista kouluttautua kansainvälisten koulutusten kouluttajaksi. Tullaksesi kouluttajaksi sinun on käytävä JCI Achieve ja JCI Impact koulutukset hyväksytysti sekä se koulutus, jota haluat itse kouluttaa. Kouluttajalle ei ole muita vaatimuksia. JCI Train-the-Trainer kursseja ei järjestetä tällä hetkellä, koska niiden sisältöä suunnitellaan. Näihin kursseihin kuuluu JCI Trainer ja JCI Designer. Voidakseen osallistua JCI Trainer kurssille on käytävä JCI Achieve, JCI Impact ja JCI Admin.

Kansainvälisista koulutuksista löydät lisätietoa myös Suomen Nuorkauppakamarien sivuilta: http://nuorkauppakamarit.fi/koulutukset/kansainvaliset-koulutukset/.

 

JCI-AKATEMIAT

Suomella on kolmen osallistujan kiintiö European Academyyn ja Nordic Academyyn. Molemmat akatemiat ovat erittäin arvostettuja ja korkeatasoisia. Laadun takaavat kokeneet kansainväliset kouluttajat sekä tasokkaat järjestelyt. European Academy järjestetään vuosittain elokuussa Ruotsissa. Hakijalta edellytetään hakeutumista kamarinsa puheenjohtajaksi tulevana vuonna.

Nordic Academy on Pohjoismaiden ja Baltian nuorkauppakamarilaisille suunnattu koulutus, jossa kehitetään johtamistaitoja, strategista suunnittelua, omien vahvuuksien löytämistä ja työskentelemistä ryhmissä. Nordic Academyn järjestetään vuorovuosin jokin Nordic Groupin jäsenmaa. Hakijalta edellytetään, että hän on toiminut kamarinsa puheenjohtajana tai kansallisena toimihenkilönä ja on hakeutumassa kansalliseen virkaan seuraavalle vuodelle sekä mahdollisesti jopa kansainvälisiin tehtäviin.

COC Academy eli Congress Organizing Committee Academy on tarkoitettu kansallisten kokousten ja muiden suurten tapahtumien järjestäjille. Koulutus järjestetään vuosittain maaliskuussa. Tavoitteena on opettaa ja harjoitella taitoja, joiden avulla järjestetään ensiluokkaisen upeita tapahtumia!

 

JCI KOULUTUKSET

JCI Impact on tarkoitettu jäsenille, jotka haluavat vaikuttaa aktiivisesti ja olla tekemässä positiivista muutosta yhteiskuntaan. Kurssi käsittelee aktiivisen kansalaisen –käsitettä (Active Citizenship), yhteiskunnan tarpeiden analysointia, ongelmien todellisten syiden löytämistä sekä niitä projekteja, joita paikallisyhdistykset voivat toteuttaa kumppaneidensa kanssa saadakseen aikaan kestävää ja myönteistä kehitystä omassa toimintaympäristössään.

JCI Achieve koulutus tarjoaa hyvät eväät toteuttaa kamareissa strategianmukaista ja vaikuttavaa toimintaa. Kurssi lisää jäsenten ymmärrystä nuorkauppakamaritoiminnasta, sen arvoista ja periaatteista. Koulutus tukee kamareiden omaa strategiaprosessia ja ohjaa pohtimaan kamarin olemassaolon tarkoitusta ja perustehtävää.

JCI Admin koulutus keskittyy paikallisyhdistysten johtamiseen ja on suunnattu kaikille oman kamarin hallitukseen tai muihin paikallisen tason johtotehtäviin pyrkiville jäsenille. Koulutuksessa käsitellään hallituksen rakennetta, paikallisyhdistyksen hallintoa sekä vastuuta kehittymismahdollisuuksien tarjoajana jäsenille, jotta vaikuttaminen ympäröivään yhteiskuntaan mahdollistuu.

Networking koulutus auttaa sinua muuntamaan henkilökohtaiset kontaktisi pitkäkestoisiksi, luottamuksellisiksi ja hyödyllisiksi yhteistyösuhteiksi. Koulutuksessa käsitellään verkostoitumisen periaatteita ja käytäntöjä.

Omoiyari kurssi perustuu Japanilaiseen konseptiin harmoniasta, arvostuksesta sekä yhteisymmärryksestä. Koulutus inspiroi osallistujia aktiiviseen kansalaisuuteen sekä työskentelyyn tasapainoisen ja luotettavan yhteiskunnan eteen.

Presenter on koko päivän kestävä koulutus, jossa keskitytään tehokkaan esityksen suunnitteluun ja esittämiseen. Koulutuksen aikana käydään läpi mm. erilaisia esiintymistilanteita ja osallistujat saavat paljon käytännön esiintymisharjoituksia.

Social Responsibility koulutus on suunniteltu lisäämään tietoisuutta siitä että aktiivisilla kansalaisilla on vastuu yhteisöstään ja ympäristöstään. Kurssi kannustaa yksilöitä toimimaan vastuullisesti yritysmaailmassa ja osana yhteisöä, lisää tietoisuutta YKn periaatteista sekä kannustaa toteuttamaan parhaita yrityksen yhteiskuntavastuu käytäntöjä.

Effective Communications kurssi selittää tehokkaan kommunikoinnin konseptin ja sen monet eri muodot sisältäen sanallisen, sanattoman sekä kirjoitetun viestinnän ja kuuntelun.

Effective Leadership kurssi määrittelee minkälaista tehokasta johtamista 2000-luvun paikalliset, kansalliset ja globaalit ongelmat tarvitsevat. Koulutuksen tarkoituksena on tarjota perusta jonka päälle yksilöt voivat rakentaa omia taitojaan motivoidakseen muita työskentelemään yhteisen päämäärän eteen.

Effective Meetings kurssi tarjoaa ajatuksia luovasta kokousten järjestämisestä. Paikallisella tasolla tekijät ja jäsenet vaihtuvat vuosittain ja on päätettävä minkälaiset kokoukset ovat tehokkaita sekä jäsenten että organisaation kannalta.